Hrejte si

Hra je volnočasová činnost, která přináší zábavu, uvolnění a radost, někdy však slouží i ke vzdělávání a učení se – zejména u dětí.

Hry napomáhají rozvíjet fantazii, představivost a motorickou činnost, mají význam při socializaci člověka. Dělí se na pohybové (např. míčové hry), klidové (např. společenské hry – deskové, karetní atd., které pomáhají tříbit paměť, logiku a pozorovací schopnosti), u dětí jsou velmi oblíbené hry „na něco“ (na princezny, na indiány).

Nizozemský historik Johan Huizinga ve svém stěžejním díle Homo ludens (1938) hru definuje takto: „Hra je svobodné jednání či zaměstnání, které v rámci určitého jasně vymezeného času a prostoru, které se koná podle svobodně přijatých, ale přitom bezpodmínečně závazných pravidel, má svůj cíl samo v sobě a nese sebou pocit napětí a radosti a zároveň vědomí odlišnosti od všedního života.“